Lidmaatschap


Lidmaatschap
Voordat je besluit lid te worden, kun je eerst 2 gratis proeflessen volgen. Het inschrijfformulier kunt je hier online invullen. Vervolgens krijg je van de ledenadministratie een bevestiging van het lidmaatschap.

Na inschrijving krijg je een factuur op de mail voor de contributie van de eerste trainingsperiode. (tot en met eind van het kwartaal)

Aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Voor leden jonger dan 18 jaar dient het aanmeldingsformulier door de ouders cq. voogden te worden ondertekend. Inschrijfgeld wordt nimmer terugbetaald.

 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor alle leeftijden bedraagt € 10,00 en zal bij de eerste factuur in rekening worden gebracht.  Dit is een éénmalige financiële verplichting.

Donateurs zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

EINDE LIDMAATSCHAP:
Het lidmaatschap eindigt door: A. Schriftelijke opzegging B. Overlijden C. Royement

Opzegging

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dat uitsluitend via een brief of e-mail aan de ledenadministratie, met vermelding van naam, het lesuur waaraan je deelneemt en eventueel een reden voor opzegging.
De opzegging betreft 3 maanden en gaat in, de eerste volle maand na ontvangst van de opzegging.

De opzegging kan gestuurd worden naar:
Ledenadministratie WVGV
Horn 787

1381 HC Weesp
Of per e-mail naar: leden@wvgv.nl

Opzeggingen anders dan op deze wijze worden niet aanvaard. Ook is het niet mogelijk om per halve maand op te zeggen of lid te worden. Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen dan van kracht, indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Donateur / slapend lid
Hiervoor geldt een minimale bijdrage van € 5,00 per kwartaal. Donateurs zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

CONTRIBUTIES
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De WVGV kan leden van deelname aan de lessen uitsluiten, indien de contributie niet tijdig betaald wordt.
De WVGV behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap op te schorten in geval van niet voldoen van financiële verplichting.

INSCHRIJFFORMULIER